Sosyal Çevre Faktörleri

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği, onun toplumsal, kültürel bir çevre içinde yaşamak zorunluluğunda olmasıdır. Kişinin gereksinimlerini sağlayan doğal çevre nasıl bir önem taşıyorsa insanın kendine özgü kişiliğini geliştirmesinde ve sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip olmasında da toplumsal çevre o kadar etkili olmaktadır.


Toplumsal çevre, insan sağlığını dolaysız veya dolaylı olarak etkileyen kültürel ve ekonomik nedenleri, aile yapısı ve toplumsal koşullar gibi faktörleri içine alan kapsamlı bir oluşumdur.

Kültürel Faktörler

Toplumun aile yapısı, çocuk yetiştirme, örf âdeti, geleneği göreneği, folkloru, yaşam tarzı vb. etmenler, kültürel değerler içinde yer alır. İnsanın kişiliği, içinde yaşadığı toplumun özelliklerine göre şekillendiğinden, kültürel değerler de insan sağlığı üzerinde ve davranışlarında etkilidir. Hızlı nüfus artışı, aile tipleri, boşanmalar, akraba evlilikleri, ailedekadının statüsü, genç veya yaşlı olması gibi durumlar, birey ve toplum sağlığı üzerinde etkisi olan önemli etmenlerdendir.


Toplum Sağlığını Etkileyen Sosyal Çevre Faktörleri


Ekonomi ve Eğitim

Sağlıklı toplum oluşturmada, ekonomi ve eğitim oldukça önemlidir. Bireylerin ekonomik alım güçleri yetersiz olduğunda yeterli ve dengeli beslenememe, hastalıklardan korunamama, tedavi imkânlarından yararlanamama gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı yaşam için gerekli olan birçok davranış, kişilerin ekonomik ve eğitim durumuyla yakından ilgilidir. Sağlık konusunda eğitimli bireyler diğer eğitim almamış bireylere göre çok daha fazla duyarlılık ve dikkat gösterir. Sağlık hizmetlerini nereden ve ne şekilde alabileceklerini bilir ve daha çok araştırmacı davranırlar.

Beslenme Alışkanlığı

İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin öğelerini alıp vücutta kullanmasına beslenme denir. Sağlıklı olmak için
yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmek gerekir.

Yetersiz beslenme zayıflığa, büyüme ve gelişmenin durmasına, beriberi, pellegra, marasmus, kuvaşiorkor, raşitizm vb. hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Dengesiz beslenme ise şişmanlık ile kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığın görülmesine sebebiyet verir. Ayrıca beslenmeyle ilgili yanlış tutum ve davranışlar da sağlığın bozulmasına neden olur. Hızlı çiğneme, az çiğneme, abur cubur yeme, besinleri sağlıksız şartlarda saklama ve besinleri iyi yıkamama, sindirim sistemi hastalıklarının veya zehirlenmelerin görülmesine yol açar.