Hipotalamustaki sinir çekirdeklerinde üretilen hormonlar küçük veziküllerin içinde, hipofizin arka lobuna nöronların aksonları tarafından taşınır ve burada depo edilir.

Hipofiz Bezi Arka Lobundan Salgılanan Hormonlar

Gerektiğinde kılcal damarlar aracılığı ile kana verilir. Bu nedenle arka lob hormon yapan değil hipotalamusta üretilen hormonları kana veren bölümdür.

Hipofiz bezi arka lop hormonları, oksitosin ve antidiüretik hormon (ADH -vasopressin)dur.