Ulaşılan hedef hücrenin yüzeyinde bulunan reseptör (duyu alıcısı) molekülü ile hormon molekülü etkileşime girer ve hücrelerde bir dizi reaksiyon başlar. Gelişen bu reaksiyonlar hücrenin fizyolojisinde değişiklikler oluşturur. Böylece ulaştıkları dokularda, hücrelerin görevlerini yerine getirmelerini sağlayacak aktif etki yaparlar. Yapılan bu etki uyarıcı, ya da durdurucu niteliktedir.


Hormonların Etkisi Nasıldır?

Hormonlar ve Hormonların Etkilediği Algılayıcıların Anahtar-Kilit İlişkisi

Her hormonun etkisi kendine özgüdür. Bir hormon hedef hücresine varıncaya kadar geçtiği dokularda farkedilemez. Reseptörler bir kilit,hormonlar ise farklı bir anahtar özelliğindedir. Bir hormon yalnız bir kilide uyar. Herhangi bir hormonun hedef organı etkilemesi, uyarıcı ya da durdurucu nitelikte olur. Böylece bir hormon tepkime organının çalışmasını hızlandırır ya da yavaşlatır. Herhangi bir hormonun etkileme niteliği,yapısındaki kimyasal maddelerden kaynaklanır, çünkü her hormonun sentezlenme özelliği ve kimyasal niteliği farklıdır.