Katabolizma, organizmadaki kompleks yapıların daha basit yapılara parçalanmasıdır. Bu süreç (katabolik) ile organizmadaki daha büyük ve karmaşık madde molekülleri gerekli enerjiyi temin için daha küçük parçalara(moleküllere) yıkılır.


Örneğin enerji sağlamak için hücre içindeki yağın parçalanması,glikojenin glikoza dönüşmesi katabolizma faaliyetlerine dayanır. Bu nedenle katabolizma yıkıcı bir dönüşümdür.

Katabolizma Nedir Kısaca Tanıtımı

Katabolizma, enerji elde etmek amacına yönelik olarak organizmada seyreden kimyasal olaylar (reaksiyonlar) zinciriyle gerçekleşir. Katabolizma faaliyetleriyle oluşan basit molekülünün (glikozun) oksijenile oksitlenmesi (oksidasyonu) sonucu enerji açığa çıkar. Açığa çıkan enerji hücre faaliyetlerinde kullanılır. Sonuç olarak, endokrin bezlerden salgılanan çeşitli hormonların uyarılarıile organizmadaki anabolik ve katabolik faaliyetlerin hızı etkilenerek vücut metabolizması düzenlenir.