-Endokrin sistemin üreme, beslenme,maddelerin hücreler tarafından kullanımı, tuz ve sıvı dengesini ayarlama, metabolik aktiviteyi düzenleme, büyüme gelişme gibi pek çok görevleri vardır.

Endokrin Sistem Nedir İşlevleri Nelerdir?


-Endokrin sistem düzenlemeleri, iç salgı bezleri tarafından üretilip hedef hücreye kan dolaşımı ile iletilen hormon denilen kimyasal aracılarla yapılır.

-Hormonlar organizmada metabolizma ile ilgili(metabolik) işlevleri düzenler.

- Metabolizma değişim anlamına gelir ve vücutta oluşan tüm kimyasal ve enerji dönüşümlerini tanımlar.

- Organizmada metabolik dönüşümler anabolizmave katabolizma denilen iki süreçle gerçekleşir.

- Canlılar yaşadığı dış ortamda meydana gelendeğişimlere uyum sağlamak ve iç ortamlarındakidengeyi korumak zorundadır.

-İç ortamın değişmez tutulması işine homeostasis denir. Homeostasisin sağlanmasında iki sistem görev alır.Bu sistemlerden birisi sinir sistemi, diğeri ise endokrin sistemdir. Bu iki sistem gerektiğinde koordineli çalışırlar.

- Endokrin sistem, sinir sistemi gibi organizmanın iç ve dış ortamındaki değişimlere bağlı olarak vücutta çeşitli düzenlemeler yapar.Bu nedenle sinir sistemi ile işbirliği içinde çalışır. İş birliğini sinir sistemi adına hipotalamus,endokrin sistem adına ise hipofiz bezi gerçekleştirir. Ancak hipofiz hipotalamusun kontrolünde çalışır.