-Metabolizmayı ve hücrelerdeki proteinsentezini uyararak büyüme ve ağırlık artışınıuyarır.

-Erkek üreme organlarının gelişimini uyarır.

Testosteron Hormonu Nedir Ne İşe Yarar?

Üreme sisteminde yer alan yardımcı salgıüreten bezlerin gelişimini uyarır.

-Deri,kas ve iskelet sisteminin erkeklere özgüözellikler kazanmasını sağlar.

-Ses kalınlaşmasını sağlar.

-Sakal,bıyık ve vücudun belli bölgelerinde kıllarınçıkmasını sağlar.

-Psikolojik olarak erkeksi davranışlarınoluşumunda etkilidir.

Hipofizden salgılanan FSH veLH’ın denetimi altındadır.

Not:Diğer canlı gruplarında görülentestosteron etkili özel fenotipikgelişmeler.

-Horozlarda ibik çıkması,

-Geyiklerde boynuz oluşumu ,

-Bazı kuşlarda tüylerin renklenmesi,

-Atlar ve aslanlarda yele gelişimi,

-Sülünlerde renkli ve uzun kuyrukgelişimi vb.

Not: Testosteronun dişilere verilmesiile beraber dişilik özelliklerininkaybedilip ve erkeksi özelliklerkazanıldığı görülür.