-Karaciğerdeki glikojenin hidrolizle glikoz halinegeçmesini sağlar.

-Karaciğerde amino asitlerden glikozsentezlenmesini uyarır.

-Karaciğerde depolanan glikozun kana geçişiniuyarır .

-Kan şeker (Glikoz ) düzeyinin artmasına nedenolur.

Glukagon Hormonu Nedir Ne İşe Yarar ?Salgılanmasının Uyarımı:
Pankreastaki alfahücrelerindeki şekerkonsantrasyonunun etkili olduğudüşünülmektedir. (Çünkü şekerhastası olanlarda kanda yüksekoranlarda şeker olmasına karşınkanlarındaki glukagon hormonuyüksek konsantrasyondadır!)