-Hamileliğin bitiminde süt bezleriningelişmesinde etkilidir.

LTH Hormonunun Görevi Nedir?

-Süt salgısının oluşmasında rol alır.

-Analık içgüdüsünün oluşumunda rol alır.

Not:LTH memeliler hariç diğer canlılarda (Kuş veSürüngenlerde) analık içgüdüsünün oluşumundarol alır.

Not:LTH sadece dişilerde etkilidir.