Miyop

-Uzağı net görememedir.

-Göz küresinin önden arkaya doğru çapı artar.

-Göz merceği normalden daha şişkin olur.

-Merceğin kırıcılığı artar.

- Odak noktası retinanın önündedir.

-Görüntü retinanın önüne düşer.-Bu sorun kalın kenarlı mercekle düzeltilir.

NOT: Miyoplukta, silli (kirpiksi) kaslar kasılmış, mercekbağları gevşemiş durumdadır.

Göz Kusurları Miyop, Hipermetrop, Astimat , Prespitlik
Hipermetrop

-Yakını net görememedir.

-Göz küresinin önden arkaya çapı azalır.

-Göz merceği normalden incedir.

-Merceğin kırıcılığı azalır.

-Odak noktası retinanın arkasındadır.-Görüntü retinanın arkasına düşer.

-Bu sorun ince kenarlı mercekle düzeltilir.

NOT: Hipermetroplukta, silli (kirpiksi) kaslar gevşemiş,mercek bağları kasılmış durumdadır.

Göz Kusurları Miyop, Hipermetrop, Astimat , Prespitlik 1

Astigmat

Göz merceği ya da korneadaki düzensiz kıvrımlar sonucundagöze giren ışınlar farklı açılarda kırıldığından retinanın üzerineaynı şekilde düşmez. Astigmatlık silindirik mercekle düzeltilir.

Göz Kusurları Miyop, Hipermetrop, Astimat , Prespitlik 2

Prespitlik

Yaşlanmaya bağlı olarak göz merceği, esnekliğinikaybetmeye başlar. Bu durumda gözün uyum yeteneği azalırve yakına bakıldığında net görememe başlar. Bu göz kusuruda hipermetropta olduğu gibi ince kenarlı mercekle düzeltilir.

Şaşılık

Göz küresini hareket ettiren kaslar orantısız olarakkasıldığında gözler farklı yönlere bakar. Buna şaşılık denir. Budurum ameliyatla düzeltilebilir.

Katarakt

Göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır.Genellikle orta yaş üstü kişilerde görülen katarak hastalığındakişi buğulu bir camdan bakıyor gibi görür.

Glokom

Göz içindeki fazla sıvının atılmasını sağlayan kanallartıkanırsa gözün iç basıncı artar, görme sinirleri zarar görür vekalıcı görme kaybı oluşabilir.-

Renk Körlüğü (Daltonizm)

Renk körlüğü, X kromozomu ile taşınan çekinik birkarakterdir. Renkli görmemizi sağlayan koni hücreleri kırmızı,mavi ve yeşil olmak üzere üç tiptir. Diğer renklerin algılanmasıiki ya da üç tip koni hücresinin birlikte çalışması ilegerçekleşir. Genlerde oluşan bozukluklar nedeniyle konihücrelerinden bazılarının olmayışı renk körlüğüne neden olur.Bu durumda renkler algılanamaz. En yaygın olarak görülenrenk körlüğü çeşidi kırmızı ve yeşil renklerin ayırtedilememesidir. Günümüz teknolojisi ile göz kusurlarının giderilmesinde yenitedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olanılazer ameliyatlarıdır. Bu yöntemle miyop, hipermetrop,astigmatizm ve katarakt tedavi edilebilmekte; kornea herhangi bir nedenle zarar gördüğünde ise uygun birdonörden kornea nakli yapılabilmektedir.