Şeker hastalığı, alkoliklik, frengi, merkezi sinir sistemi hastalıkları, urlar gibi bazıgenel hastalıklar görme yeteneğini etkileyebilir. Yerel bozunlar arasında yaralar,ezilmeler ve yanıklar hiçbir zaman ihmal edilmemelidir.


Gözün kılıflarının hastalıkları da çoktur; sümüksel zar iltihapları (trahom, bir virüsünneden olduğu bir sümüksel zar iltihabıdır -konjonktivit- ); gözakı iltihabı; iris iltihabı;saydam tabaka iltihapları (ama saydam tabakada iltihaplı olmayan göz lekesi ve yaraizi gibi bozunlar da görülebilir); billur cisim tam ortada bulunmayabilir ya dasaydamsızlaşabilir (katarakt); ağ tabaka, bir iltihap (retinit) ya da bir damar hastalığı(arterit; atardamar ya da toplardamar tıkanması; yüksek tansiyon) tarafındanetkilenebilir. Ağ tabakada urlar ve bazen travma kökenli kopmalara da rastlanabilir.

Göz Hastalıkları Nelerdir Kısaca


Görme siniri ve görme yollarının bir hastalığı da görmeyi etkileyebilir ve görme alanınıdeğiştirebilir; gözün bazı kaslarının felce uğraması, iris hareketlerini engelleyebilir;öbür kasların işlevlerini yerine getirememesi, anormal hareketler, bakışın tek ya daçift yanlı sapmasına (yakınsak ya da ıraksak şaşılık) yol açar.

Gözkapağı düzeyinde, bir göz kapağı düşüklüğü (ptozis) ya da göz kapaklarındakiçembersi kasların istenmeyerek kasılıp büzülmesi (blefarospazm); iyicil (kistler) ya dakötücül (kanserler) urlar; çeşitli mikroplara, ama özellikle de stafilokoka bağlı (çakmak, çiban,arpacık) enfeksiyonlar görülebilir. Camsı cisim düzeyinde, kanamalarve göz içi basıncında bir artma (en belirgin biçimi genellikle körlüğe yol açan ivegenya da süregen glokomdur -karasu-) olabilir.Gözlerin ve görme aygıtının muayenesi, göz doktorunun ilgi alanına girer.