DNA’nın en küçük yapı birimi olan ve genleri oluşturan yapıya nükleotid denir.

Nükleotidler;Bir adet fosfat,Bir adet beş karbonlu Deoksiriboz şekeri veBir adet organik bazın birleşmesiyle meydana gelen yapılardır.

- DNA’nın yapısında dört farklı nükleotid bulunmaktadır.

- Bu dört nükleotid aynı fosfat ve Deoksiriboz şekerinden oluşur.

- Nükleotidleri birbirinden ayıran, yapılarındaki organik bazlardır. Bu organik bazlar;

- Adenin (A),Timin (T),Guanin (G) ve Sitozin (S veya C) bazlarıdır.

- Nükleotidler organik bazların ismi ile isimlendirilir. (Örn.Adenin Nükleotidi)

Nükleotid Nelerden Oluşur?

Nükleotid Nelerden Oluşur? 1

- DNA’nın zincirlerini bir arada tutan organik bazlar arasında bulunan ZAYIF HİDROJENBAĞLARIDIR.

- Adenin ile Timin arasında 2’li, Guanin ile Sitozin arasında 3’lü Hidrojen bağı bulunur.
A = T G = C

- Adenin sayısı=Timin Sayısı

- Guanin sayısı =Sitozin sayısı

- Nükleotid sayısı=Fosfat Sayısı=Şeker Sayısı=Toplam Organik Baz(A+T+G+C) sayısı