Kromozom Sayısı

Kromozom Sayısı Nasıl değişir?

-Mitoz bölünmede değişmez.

-Mayoz bölünmede yarıya düşer.

- Döllenme olayında iki katına çıkar.

Aynı türlere ait canlıların kromozom sayıları aynıdır.Kromozom sayısı aynı olan her canlı aynı tür olmayabilir.Kromozom sayısı organizmanın büyüklüğü vekarmaşıklığı konusunda bir bilgi vermez.