Vücut hücresinde 46 kromozom bulunan insanınverilen hücrelerindeki kromozom sayıları.

İnsanın Deri Hücresinde Kaç Kromozom Bulunur ?


Deri hücresinde → 46 kromozom

Karaciğer hücresinde → 46 kromozom

Kas hücresinde → 46 kromozom

Sperm hücresinde → 23 kromozom

Yumurta hücresinde → 23 kromozom

Bir canlının bütün vücut hücrelerindekikromozom sayısı aynıdır. Üreme hücrelerindeise kromozom sayısı vücut hücrelerindekikromozom sayısının yarısı kadardır.