Her canlı türünün kendine özgü kromozom sayısı vardır.Kromozomların sayısı canlı türlerinde değişiklik gösterir.

Aynı kromozom sayısına sahip iki canlı aynı türden olmak zorunda değildir.Bu canlı türleri eşit sayıda kromozoma sahip olmalarına rağmen kromozomun yapısında bulunan genlerinin sayısının ve özelliklerinin farklı olması türlerin de farklı olmasına neden olur.

Canlıların Kromozom Sayıları İle Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki

Organizmanın vücut büyüklüğü ve gelişmişliği (karmaşıklığı) ile kromozomsayısı arasında bir ilişki yoktur.

Önemli olan kromozom sayısı değil,kromozomların üzerindeki genlerin sayısı ve dizilişleridir.