İklimlendirme veya air condition kapalı bir yerdeki havanın sıcaklık, nem hava dolaşımı ve temizliğinin aynı zamanda kontrol edilmesi anlamına gelir. Bu yöntem yaz mevsiminde uygulandığı gibi kış aylarında da tatbik edilir. Fakat daha çok sıcak aylar için önemlidir. Bu işin esası ise soğutma ve serinlemeye dayanır.


İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri

Gemilerde iklimlendirme, personelin konforunu,görevlerini daha verimli bir şekildeyapmalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlar.Bu nedenle sıcaklık, nem,temizlik, miktar veiklimlendirilen havanın sağlanıp dağıtılması son derece önemlidir.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri 1Makine daireleri dışında kalan gemi bölgelerinin soğutulması ve bu kısımlardaki havanın neminin giderilmesinde mekanik iklimlendirme donanımlarından faydalanılır.Gemilerde en yaygın olarak kullanılan mekanik sistem,kompresörlü aircondition sistemidir.Kompresörlü air conditionsistemi; kompresör,kondenser, soğutma kangalı veya evaporeyter,bir fan ve hava filtresi ve gerekli kontrol mekanizmasından meydana gelmiştir.


Serinletilecek bölgedeki sıcak ve nemli hava, bir kanal yardımı ile çekilir. Oradanda gemi dışından emilen ve filtreden geçirilerek yabancı maddelerden temizlenen hava ile karıştırılır. Fan bu havayı, boruların içinde soğutucu dolaştırılan soğutma kangalının üzerine doğru üfler. Hava üzerindeki ısı, boruların içindeki soğutucuya akar ve aşırı nem ise soğutucu boruları üzerinde yoğuşur. Yoğuşumsuyu, soğutucu boruların altındaki tavada toplanır ve oradan bir boru ile dreyn devresine verilir. Soğutucu kangallarını terk eden serin ve kuru hava ise soğutulacak kompartımana verilir ve oradaki havadan hem ısı ve hem de nem alır.Çevrim böylece sürer gider. Kompresörlü sistemde kullanılan soğutucu genel olarakfreon 12'dir.