Kültür ve sanat eserleri geçmişten geleceğe uzanan zincirin halkalarıdır.

Bütün sanat eserleri kendinden önce oluşmaya başlayan bir bütünün parçalarıdır.

Her sanatçı kendinden önceki sanatçılardan ; her dönem kendinden önceki dönemden etkilenir.

ÖRNEK: Yakup kadri , Ömer Seyfettin, Reşat Nuri hikayelerini yazarken Fransız yazar Maupassant’tan etkilenmişlerdir.