- Anlatmaya bağlı eserlerde asıl anlatılmak istenen şey eserin temasını oluşturur.

- Metinde olay örgüsünü meydana getiren parçalar arsındaki çatışmadan hareketle metnin teması bulunur. (dikkat!!!)

- Metindeki temel çatışmanın en kısa ifadesine tema denir.

- Her tema yazıldığı zaman diliminin sosyal ve kültürel durumlarını yansıtır.

- Örneğin Tanzimat’la başlayan Doğu – Batı ve kuşak çatışması Cumhuriyet döneminde de devam etmektedir. Bu tema Fatih – Harbiye, Kiralık Konak ,Yaprak Dökümü isimli romanlarda işlenmiştir.