- Tipin toplumsal boyutu vardır.

- Karakter, birey olarak ele alınır.

-Toplumsal sorunlar tip üzerinde işlenir.

- Karakter, kendisine ait olaylarla anlatılır.

-Tipte kahraman tek yönüyle ele alınır. Ve kahraman böylelikle genelleşir. (Cimri, Bihruz, Zübük)

-Destan kahramanları genellikle tip özelliği taşır.