Tipin Özellikleri

1- Tek boyutludur derinliksizdir, ruh çözümlemeleriyle anlatılmaz.


2- Tip evrenseldir.


3- Genel özelliklere sahiptir, kalıplaşmış davranışlar sergiler.


4- Eser içinde kişiliklerinde değişim gelişim yaşanmaz. İyiler hep iyi kötüler hep kötüdür.


5- Masal, destan, halk hikayesi türlerindeki kahramanlar genellikle tiptir ve tipler genellikle hayalidir.


Örneğin Moliere'in cimrisi tiptir. Çünkü öncelikle ve yalnızca cimrilik özelliği on plandadır ve okuyucuya sadece bu özelliği tanıtılmaktadır.


Destanlardaki kahramanlar da tiptir. Özellikle Türk destanlarındaki kahramanlar ya kahraman tipi ya da alp eren tipidir. Oğuz Kağan da Battal Gazi destanlarında olduğu gibi.


Halk hikayelerindeki aşıklar da tiptir (aşık tipi).

Karakterin Özellikleri

1-Eserlerde olumlu, olumsuz yönleri ile verilen belirli bir tipözelliği göstermeyen kişilerdir.

2- Eserde kişilikleri bütün yönleriyle anlatılır.

3- Eserlerde çok gerçekçi anlatılırlar. Normal yaşmadakiinsanlardan farkları yoktur.

4- Daha çok romanlarda ve hikayelerde karakterler bulunur.

Not: Karakterler daha çok realist romanlarda bulunur.