Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yapı;

a) Olay
b) Kişiler
c) Zaman
d) Mekan unsurlarının belli bir düzenle bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlar olaya bağlı edebi metinlerin temel unsurlarıdır.

1) Olay ve Olay Örgüsü :

Kişilerin birbirleriyle etkileşimine olay denir.

Olayların neden ve sonuç ilişkileriyle birbiri ardınasıralanmasına olay örgüsü denir.

2) Kişi

- Edebi metinlerde kişilere kahraman denir.

- Bu kahramanların gerçeklikle bir ilgisi yoktur.

- Edebi metinlerde kahramanlar tip ya da karakter olarak karşımıza çıkar:

A) Karakter:
Kendine özgü kişisel özellikleriyle diğer insanlardan ayrılan başka eserlerdeki benzerlerinden ayırt edilebilen kahramanlara denir.

B) Tip: Edebi metinlerde belirli bir topluluğu, mesleği, zihniyeti,ideolojiyi temsil eden ve bu özelliklerine uygun davranışlar sergileyen kahramanlara tip denir.

3) Zaman

- Edebi metinde olayın geçtiği, başlangıç ve sonu olan evreye zaman denir.

- Edebi metinde zaman yazarın amacına göre değişir.

- Zaman hızlanır kimi zaman zaman yavaşlar.

- Kronolojik olabileceği gibi geriye dönük de olabilir.

- Anlatmaya bağlı edebi metinlerde zaman ikiye ayrılır.

1) Gerçek Zaman: Olayların yaşadığı, kişilerin içinde bulunduğu zamandır.

2) Kozmik Zaman: Hikayedeki kişilerin geçmişini hatırlaması üzerine geçmişten içinde bulunulan zamana kadar geçen zamandır.

4) Mekan (Yer)

-Olayların geçtiği yere denir.

- Mekan, kahramanın kültürel, sosyolojik vepsikolojik kimliği ile ilgili bilgiler verdiği içinönemlidir.

ÖZET

Edebi metin olay çevresinde oluşur. Zaman ,kişi, mekan diğer unsurlar olay için vardır.Olayı canlı ve gerçekçi kılan bu öğelerdir. İnsan ilişkilerinin olduğu yerde mutlakaçatışma ortaya çıkar. Öykünün başındansonuna kadar okuyucunun ilgisini ayakta tutançatışmadır.