Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren öykülerden oluşan 'masal" birterim olarak aslında "Sindirella", "Çizmeli Kedi","Keloğlan" gibi sözlü geleneğinürünleri olan halk öykülerini kapsar. Ama değişik sanatçılar tarafından kalemealınan ve sözlü gelenekle ilişkisi olmayan edebî yönü ağır basan bazı eserler debu türün içinde yer alır. Masallar, "anonim masallar" ve "sanatsal masallar"olarak ikiye ayrılır.


Anonim Masallar: Bu masallar toplumun değer yargılarını, anlayışını,kültürünü, dünya görüşünü yansıtan ürünlerdir. Söyleyeni beli değildir bunların.Toplumun ortak ürünüdür bu masallar. Sözlü olarak nesillerden nesillereaktarılır. Bunlardan günümüze gelenler, derlenmiş ve kitap olarakyayımlanmıştır. Anonim masallar içinde 'eğlence' amaçlı olanlar da vardır. Bunlargüzel vakit geçirtmeyi amaçlar. Anonim masallar "zincirleme masallar" şeklindede olabilir. Zincirleme masallarda sıkı bir mantık bağıyla birbirine bağlanan,küçük ve önemsiz bir dizi olay art arda sıralanır. "Keloğlan" masalları anonimmasallara örnek gösterilebilir.

Masal Çeşitleri ve Örnekleri


Sanatsal Masallar:
Bu masallar sözlü kültürün ürünü olan anonim masallardanfarklı olarak, toplumda görülen aksaklıkları yermek, bir düşünceyi ortaya koymakgibi belli bir amaca yönelik olarak sanatçılar tarafından yazılır. Yani bunlaranonim değildir. Bu masallar yazanın toplumsal görüşlerini ve dünyaya bakışaçılarını yansıtır. Fransız "La Fontaine"in yazdığı hayvan masalları da butürdendir. Şeyhi nin "Har-nâme" adlı eseri bu masal türüne örnek gösterilebilir.


Masal Çeşitleri ve Örnekleri1