JOHN NAPİER VE LOGARİTMA

Üslü bazı ifadelerin gerçek değerini doğrudan doğruya bulmak, matematik yönünden yapılması zor bir işlemdir. Kaynaklar, bu tür bir takım hesaplamaları, kolaylıkla yapılmasını sağlayan logaritmayı, ilk kullananın İşkoçyalı Boron Napier olduğunu göstermektedir. John Napier tarafından bu konuda Minifici Logaritmarum Canonis Descripto (bir logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasının açıklanması) adlı, Latince hazırlanmış eser, Edinburg şehrinde 1614 yılında yayımlandı. Böylece ilk logaritma adını da John Napier koymuştur.

Logaritma Üzerinde Çalışan Matematikçiler

Napier 54 sayfa açıklama ve 90 sayfa cetvel halindeki eserini, o zaman Galler Prensi olanve sonra İngiltere Kralı olup 1649’da idam edilen Charles’ e ithaf emiştir.

Bir logaritma çizelgesinin hazırlanmasında taban olarak 1 den farklı bir sayı seçebilir. Napier, cetvelleri (e) tabanına göre hazırlamıştır. Fakat çizelgeyi tamamladıktan sonra, (e) sayısını almakla zor bir sistem ortaya koyduğunu,uygulaması sırasında farkına vardı daha sonraki yıllarda , 10 tabanlı yeni bir logaritma sisteminin hesaplama işlerinde büyük kolaylık sağlayabileceğini düşündü. Fakat bu yeni sistemine ait düşündüğü temel esasları bizzat ortaya koyamadan öldü. Napier ömrünün son yıllarında, o günlerde Londra’da bulunan arkadaşı İngiliz matematikçi ve astronom Henry Briggs’ ten (1561-1632) araştırmaların tamamlanmasın istemiştir.


HENRY BRIGGS VE LOGARİTMA

Logaritma Üzerinde Çalışan Matematikçiler 1

Henry Briggs, 10 tabanına göre bir logaritma cetveli hazırlayarak , 1617, yılındayayımlandı. Bu eser 1 den 1000’e kadar olan sayıların 14 ondalıklı logaritma değerlerinigösterir.Henry Briggs, ilk logaritma cetvellerinin yayımından 7 yıl sonra yani 1624 yılında; önceleri1’den 20000’e kadar, daha sonra da 90000’den 100000’e kadar olan sayıların 14 ondalıklılogaritma değerlerini kapsayan Logaritmik aritmetik adlı bir eser daha yayımlandı.

ADRİEN VLACQ VE LOGARİTMA

Daha sonra Hollandalı matematikçi Adrien Vlacq, Henry Briggs’ ten eksik kalan, 20000’den 90000’e kadar olan sayıların logaritmik değerlerini hesap etti ve hazırladığı cetvellerini 1628 yılında, Henry Briggs’ in adı altında Goude’ de yayımlandı.

Bu yeni çizgiler 10 ondalıklı olup, 1 den 1000000’e kadar sayılar ile ve 0o 90 o ye kadar olan açıların, 1’er açı dakikası aralıklı olarak sinüs, tangent ve secant’ ın logaritma değerlerini kapsıyordu. Bilahare de Adrien Vlacq, her 10 açı saniyesi aralıklarla sinüs, tangent ve secant değerlerinin logaritmalarına ilişkin bir çizelge yayımladı. Logaritma cetvelleri üzerinde eser hazırlayanlar , Adren Vlacq’ın esrini temel kabul ederler.

JOST BURGİ VE LOGARİTMA

Logaritma Üzerinde Çalışan Matematikçiler 2

Ancak daha sonraları, İsviçreli matematikçi Jost Burgi (1552-1632), 1603’den sonra 1611 yılına kadar Kassel’ de hazırladığı logaritma cetvelini Aritmetik Ve Geometrik Diziler adı ile 1620 yılında Prag’da yayımladı. J. Burgi, eserindeki logaritma değerlerini araştırmalarında kullanmıştır. Fakat bu eser bir talihsizlik olarak veya kullanışlı olmadığından uzun yıllar kimsenin dikkatini çekmedi.