Noktasal olmayan ışık kaynağı önüne, saydam olmayanküreselışık kaynağı konduğunda, perde üzerinde, ışık kaynağından yayılan ışınlardanhiç almayan sınırları kekin karanlık bölgeye tam gölge, kısmen ışık alan bölgeye iseyarı gölge denir.


Yarı Gölge Nedir Nasıl Oluşur?

Yarı Gölgenin Özellikleri

Işık kaynağı cisimden küçükse, cismin tam gölge ve yarı gölgesi meydana gelir.

Işık kaynağı engelden büyük olursa perde üzerinde değişik büyüklüklerdetam ve yarı gölge oluşur.