Ses farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır.Ses katı,sonra sıvı, daha sonrada gaz ortamında hızlı yayılır.

Vkatı > Vsıvı > Vgaz

Sesin havadaki hızı 340m/sn, ışığın ise 300.000.000m/sn dir. Yağmurlu hava da ilk olarak şimşek daha sonra gök gürültüsünü duyarız.

Sesin Yayılma Hızı Nelere Bağlıdır?


Maddenin, üç hali vardır;katı, sıvı, gaz .Katı maddelerde tanecikler sıkı dizili ve birbirine çok yakındır.Gazlarda tanecikler arasındaki uzaklık büyüktür.Sıvılarda ise taneciler arası uzaklık,gazlara göre çok çok az,katlara göre biraz fazladır.

Sesin yayılması için ister katı, ister sıvı,isterse gaz olsun bir madde ortamı gerektirmektedir.Ses boşlukta yayılmaz.