- Ses, nesnel bir kavramdır.Ölçülebilir, varlığı kişiye bağlı olarak değişmez.

-Gürültü, hoşa gitmeyen,istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanır.

Ses ve Gürültü Kirliliği Ne Demektir?


- Gürültü, öznel bir kavramdır.Birçok gürültü tipi kişilere bağlı olarak rahatsız edici olabilir veya olmayabilir.

- Çok yüksek ses hoşa gitse bile, fizyolojik ve psikolojik rahatsızlığa neden olduğu için kontrol edilmelidir.

-Ancak trafik gürültüsü,makine gürültüsü gibi gürültüler çoğunlukla rahatsız edicidir.