Nota adlarıyla belirtilen kesin ses yüksekliklerinin tam olarak bilinebilmesi, daha basit bir deyişle notaların okunabilmesi, ayırt edilebilmesi için kesinlikle gerekli olan araçlardan biri de anahtardır.


Başında anahtar görmediğimiz bir dizekte yer alan notalara isimveremeyiz. 3 çeşit anahtar vardır: Sol, Fa ve Do.

Sol Anahtarı:

Sol anahtarı adını sol notasından alır. Portenin ortasından (alttan 2.Çizgiden) başlar ve dolayısıyla burada yer alan nota “sol” adını alır.

Müzikte Anahtar Nedir?

Fa Anahtarı:

Kalın sesleri göstermek için kullanılır. Anahtarın iki noktası arasındangeçen çizgi portede “Fa” notasını gösterir. Diğer notalar buna göreisimlendirilir.

Müzikte Anahtar Nedir? 1

Do Anahtarı:

Portenin 1., 2., 3. ve 4. çizgilerinden başlayarak yazılmak üzere dört türüvardır. Anahtarın ortasındaki birleşim yerindeki çizgiye “Do” notası yazılır.Diğer notalar buna göre adlandırılırlar.

Müzikte Anahtar Nedir? 2