Anlatıma Bağlı Metinlerde

1. Okurun okuma gücü ve yeteneği önemlidir.

2. Anlatılanlar okurun gözünde canlandırılır.

3. Kahraman, gözlemci, ilahi anlatıcı vardır.

4. Tasvirler vardır.

5. Cümleler açık, kısadır, konuşma dili kullanılır.

Göstermeye Bağlı Metinlerde

1. Oyuncunun dile hakimiyeti çok önemlidir.

2. Anlatılanlar sahnede canlandırılır.

3. Yoktur.

4. Parantez içi bölümlerde oyuncuların yapmaları gerekenler vardır.

5. Cümleler daha uzun ve süslü anlatım vardır.