-Türkçe kelimelerde “o, ö” sesleri ilk hecede bulunmaz. Bunun tek istisnası “‐yor” ekidir.

- Türkçe kelimelerde uzun ünlü yoktur. (hakim, namert, mana)

- Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana gelmez.

- Türkçe kelimelerde hece başında iki ünsüz bulunmaz. ( spor, plan, telgraf)

- Türkçe kelimelerde “f,s,h” sesi yoktur. Ses değişikliği, yansıma ve ünlemler istisnadır.

- Türkçe kelimelerin başında “c,ğ,l,m,n,r,v,z” sesleri bulunmaz. Yansımalar ve ünlemler istisnadır.

- Türkçe kelimelerin sonunda “b,c,d,g” bulunmaz.

- Türkçe kelimelerin köklerinde, istisnalar hariç, aynı ünsüz tekrar etmez. (tüccar, seyyah, millet)

- Türkçe kelimelerde ince “a” yoktur.