Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, tehlikeli atıkları 20 ana başlıkta listelemiştir.

1- Madenlerin; aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar

2- Tarım, bahçıvanlık, deniz ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve işleme sonucu ortaya çıkan atıklar

3- Ahşap işleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kâğıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar

4 -Deri, kürk ve tekstil endüstrisi atıkları

5-Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar 6 İnorganik (organik olmayan) kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar

7- Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar

Tehlikeli Atık Listesi8- Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapışkanların, yalıtıcıların ve baskı mürekkeplerinin üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar

9- Fotoğraf endüstrisinin atıkları 10 Isıl işlemlerin atıkları

11- Metal ve diğer materyallerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması ve demir madeni dışındaki hidro-metalürjinin yol açtığı atıklar

12- Metallerin ve plastiklerin biçimlenmesi ve fiziki ve mekanik yüzey işlenmesi atıkları

13- Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç)

14 -Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları

15- Aksi belirtilmemiş ise ambalaj maddeleri, absorbanslar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koruyucu giysi atıkları

16- Listede belirtilmeyen atıklar

17- İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dâhil)

18- İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araştırmalara ilişkin atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç)

19- Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dışı atık su arıtma tesislerinin ve insan tüketimi için ve endüstriyel kullanım için kullanılan su hazırlama tesislerinin atıkları

20- Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış kısımlar dâhil.