İskelet kasları hareket için mutlaka bir ekleme etki eder. Ekleme etki eden kaslar genellikleçift olarak bulunur ve birbirine zıt çalışırlar. Birbirine zıt çalışan bu kaslara antogonistkaslar denir.

Zıt Çalışan Kaslar Nerelerde Bulunur?

Örneğin şekilde görüldüğü gibi antagonist kaslardan biri kasılır (kapatıcıkas), diğeri gevşer (açıcı kas). Kol, bacak, karın, sırt ve omuz hareketleri antogonistkaslarla sağlanır.