- Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması.

- Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi.

Gürültüyü Azaltmaya Yönelik Önlemler

- Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi yada konut alanlarında bu tür faaliyetlere izin verilmesinin yasaklanması.

-İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza indirilmesi, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Gürültü Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilmektedir.)

- Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanması, tutulmalıdır.

- Yerleşim yerlerinde ve konutlarda Radyo, televizyon ve müzik aletlerininseslerinin rahatsızlık verecek seviyede yükseltilmemesi ,

- Trafikte ki gürültüyü azaltmak için bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımanınyaygınlaştırılmasının sağlanması, (Bu durum aynı zamanda hava kirliliğininazalmasına katkı sağlayacaktır.)

- Motorlu taşıtlarda ses yalıtımlarının yapılması sağlanmalı, özellikle küçük motorbisiklet türü araçlarda susturucuların kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

- Gürültünün yol açtığı rahatsızlık ve sağlıkla ilgili zararların önlenmesi içinalınabilecek belirli tedbirler vardır. Bu tedbirler yönetmelikte belirtilen tablolardakideğerlerin aşılması durumunda söz konusu olurlar. Teknik, inşaatla ilgili veişyerinde koruma ile ilgili bir takım tedbirler söz konusudur. Aslında gürültü unsuruşehir plancılığında, sanayi yerleşim yerlerinin seçiminde de göz önünde tutulmalıdır.