-4. ve 5. yüzyıllarda Hunlar ve Moğollar kuraklık nedeniyle Orta Asya'dan göç etmişlerdir.Çünkü iklim değişiklikleri nedeniyle meydana gelen kuraklık insanların yaşamını önemli ölçüde zorlaştırmıştır.

-Deprem göçlere neden olan önemli etkenlerden biridir.Ülkemizde Marmara depremi sonrasında bölgede yaşayan insanların bir kısmı başka bölgelere ve kırsal kesime göç etmiştir.

-Kırgızistan'da 1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle 270.000 insan göç etmek zorunda kalmıştır.

Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler-Aral Gölü'nde suların çekildiği toprak tabakası üzerindeki tuzlar,rüzgâr ile tarım topraklarına taşınmakta bu da çevre topraklarında verimi düşürmektedir.Bu verim düşüklüğü bölgede göçe neden olmaktadır.