1-Hızlı Nüfus Artışı,

2- Kırsal alanda isteklerin çoğalması ,

3- Gelir dağılımındaki bozukluklar ,

Türkiye'de İşçi Göçünün Nedenleri


4 -İstihdam sorunları ,

5- Kırsal kesimdeki gelirin düşük olmasıdır.