Ülkemizde trafik kültürünün oluşması ve trafik probleminin kalıcı olarak çözülebilmesi için,bu konuda toplumsal bilinçlenmenin gerekliliği ortadadır.

1. Toplumsal bilinçlenme ve ortak duyarlılık

2. Eğitim, insan faktörü

3. Altyapı (fiziki, teknik)

4. Denetim ve yasalar.

Herbiri başlıbaşına birer araştırma konusu olan bu başlıklardan ilk ikisi doğrudan bu bildirininkonusunu oluşturmaktadır. Eğitim ve insan faktörünün yanısıra toplumsal bilinçlenme veduyarlılık da yine trafik eğitimiyle doğrudan ilişkilidir.

1. Toplumsal Bilinçlenme ve DuyarlılıkSivil Baskı Grubu Oluşturma

- Topluma geniş tabanlı çağrı
- Özdenetim, düzeltme talebi doğurma
- Soruna dahil olma ve sahiplenme
- Yaygın şikayet sistemiAkıllı iletişim
- Medya, rol model
- Mizah
- Aile, çocuk programları
- ÖlçmeKurallara uyanların ödüllendirilmesi ve ittifakı
- Süreklilik ve takipBilginin sağlıklı toplanması ve doğru ulaştırılması
- Dışarıdaki uygulamalardan yararlanmak

Eğitim, İnsan FaktörüMevcut Eğitim Anlayışının Değişimi


- Okul öncesi ve okul içi eğitim

Trafik Hizmetleri Verenlerinin Tümünün Eğitimi

- Eğitimcilerinin
- Rol model olanların
- İlgili merkezi, yerel yönetim birimleri

Yaygın Eğitim

- Medya kullanımı
- Toplumsal iletişim kampanyaları

Ticari Araç Sürücülerinin Eğitimi

- Taksi - Minibüs - Otobüs

Toplumsal Bilinçlenmenin Oluşturulması İçin;

1. Topluma geniş tabanlı çağrı yapılması: Basın ve yayın kuruluşları, konuyla ilgili kurum,vakıf ve dernekler yardımıyla toplumun trafik problemine sahip çıkması sağlanmalıdır.

2. Baskı gruplarının oluşturulması: Yapılması gereken işlerde biraraya gelinerek kamuoyubaskısı oluşturulması sağlanmalıdır.3. Özdenetimin yerleştirilmesi: Sadece trafik polisi ya da jandarmanın değil trafiğe katı-lan herkesin birbirini denetlemesi sağlanmalıdır. Bunun için, Fahri Trafik Müfettişliğiyaygınlaştırılırken, 155 Alo Trafik, 156 Alo Jandarmaya önem verilmelidir.

Eğitim düzeyini yükseltmek için,

1. Eğitim anlayışının değiştirilmesi: Teorik bilgilerin yapılacak uygulamalarla desteklenmesi,verilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Trafik eğitim parklarının yaygınlaştırılmasıbu konuda atılacak ilk adımdır. Okutulan Trafik ve İlk Yardım derslerininmüfredatları zenginleştirilerek öğrenciler için daha ilgi çekici hale getirilmelidir.

2. Sürücü belgesi alma sürecinin değitirilmesi: Sürücü belgesi almak için gidilen kurslardaverilen direksiyon eğitiminin, sürücü adayını trafiğe tamamen hazırlamış olmasıgereklidir. Bu nedenle direksiyon eğitimi ders saatlerinin artırılması ve denetlenmesigereklidir.

3. Sürücülerin yeniden eğitiminin sağlanması: Sürücü kursuna gitmeden ehliyet almışsürücülerin bazı teorik bilgilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Ehliyetini bir sürücükursuna devam ederek almış sürcülerin bile bilgileri zamanla unutulabilir. Bu nedenledürücülerin periyodik olarak tekrar eğitim almaları ve sınava tabi tutlmaları gerekir.

4. Altyapıdan sorumlu teknik elemanların eğitimi: Ülkemizde trafik ve ulaşım konusundaüniversite düzeyinde "İnşaat Mühendisliği" ve "Şehir ve Bölge Planlama" bölümlerindeeğitim verilmektedir. Ancak her bölüm kendi alanıyla ilgili eğitim verdiği içinkoordinasyon sağlanamamaktadır. Bu konuda gerekli eleman açığını kapatmak üzere,yüksek öğrenim düzeyinde, hem mühendislik hem de planlama özelliklerine sahipuzman kadroların oluşturulması gereklidir.

5. Araştırma kurumlarının desteklenmesi: Konuyla ilgili araştırma yapan veya yaptırankurumların, vakıf ve derneklerin hem kamuoyu hem de resmi kuruluşlar tarafındancesaretlendirilmesi ve desteklenmesi gereklidir.