Ciğer otları çiçeksiz bitkilerin en önemlilerinden biridir . Çiçek, tohum ve meyve oluşumu görülmez. Üremeleri metagenez (döl almaşığı) ile olur.

Ciğer Otu Çiçekli Bir Bitkimidir?