“Medeniyet güneşinin bütün hararetini” alan “TürkiyeCumhuriyeti’ni tesis eden Türk halkının medeni” olduğunu herfırsatta tekrarlayan Atatürk’e göre, başlatılan bu mücadele kesinliklegeri dönülmez bir yoldur. Dolayısıyla “Medeniyetin coşkun selikarşısında mukavemet beyhudedir”. Karşı çıkanlar ise “mahvolmayaveya hiç olmazsa esir ve zelil olmaya mahkumdurlar”21. Daha1923 yılında “Memleket behemahal asri, medeni ve mütecedditolacaktır”22 diyerek bütün kararlılığını ortaya koyan Atatürk’ün buyaklaşım ve söylemleri, aslında modernleşmeyi Türk milleti için birhayat davası haline getirdiğinin bir ispatı olsa gerektir.


Atatürk'ün Kararlılığıyla İlgili Kısa Yazı


Atatürk özellikle Cumhuriyet’in ilânı sonrasında Batı müziği vetekniğinin getirilmesinde son derece kararlı davranmıştır.

Eğitimde kız erkek ayrımının yapılmaması, KurtuluşSavaşı’nda Türk kadınının varlığını ispatlamasının ve Atatürk’üntoplumda kadına ayrı bir yer vermesinin yanı sıra, Cumhuriyetin bukonudaki kararlı ve tutarlı tavrını göstermesi açısından da önem arzetmektedir.

Türkiye’yi, modern ve şehirli bir Türkiye’ye dönüştürmeyeson derece kararlı olan Atatürk, bir inkılâpçı olarak değişimeher zaman açık olmuş, halkının kendi hızına ayak uyduramamasınada büyük bir sabır ve hoşgörüyle yaklaşmıştır.

Atatürk şapkayı yineönce kendisi giymiş, sonra da Kastamonu’da bunu halkından istemiştir.O’nun bu tavrı, toplumu değişime hazırlama rolünü kendisininüstlendiğinin, cesaretinin ve kararlılığının bir göstergesi olmasıaçısından büyük önem taşımaktadır.