* Yetenekli yöneticilerin iş başına gelmesi.

* Zayıf Bizans sınırında bir uç beyliği olarak kurulması.

* Cihat ve gaza politikasını benimsemesi.

* Ahi Teşkilatının desteğinin alınması

* İlk dönemlerinde Anadolu beyliklerle iyi ilişkiler kurması

* Doğudan gelen Türkmenlerin Osmanlıya yerleşmesi

* İskan ve istimalet politikalarının uygulanması

* Mutlak ve merkezi yönetime önem verilmesi

İstimalet Politikası : Fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü davranılmasıdır.