ANESTEZİ, Ameliyatlar sırasında çekilen ağrılara on vermek amacıyla Valverdi, Janer, Morfin ve Friedrich tarafından elde edilen bölgesel bayıltma aygıtları ve ilacı.

Eskiler ağrıyı yok edebilmek için posyon ve şarhş edici dumanlardan faydalanırlar veya bölgesel ovmalara başvururlardı. Bu amaçla kullanılan haşhaş, afyon,adam otu, hint kenevirivb. idiu veya zaç yağı. Sonraları ün kazanan beyaz su 13.yy.'da.Valverdi ve 18.yy.'da Jarnes Moore damar ve sinirleri sıkıştırarak bölgesel bil anestezi elde etmişlerdi.18.yy. ortalarında İsviçreli Mevmer hastalarında anestezi yapmak için hipnotizmadan faydalandı.

Anestezi Nedir ? Nasıl Yapılır ? Anestezi Tarihi Nedir?

1772'de Joseph Pristley azot protoksidi buldu.Humphrey Davy'de kendi üzerinde bu gazın güldürücü özelliğini tespit etti. Morfin 1802'de Frierdich tarafından bulundu. 1840'a doğru Amerika'da modern anestezinin 4 yaratıcısı ortaya çıktı .Doktor Crowfordlong (eter partileri) sırasında eter buharıyla sarhoş olan birisinin vurulan darbeleri hissetmediğini görmüştü. Bu usulle arkadaşları üzerinde küçük ameliyatlar yaptı.1884'de bir diş doktoru olan Haroce Weaas azot protoksit etkisi altında bir dişini çektirdi. 1846'da kimyacı Jakso'un tafsiyesi üzerine yine bir diş doktoru olan William Norton eter etkisi altında acı duymadan bir dişini çektirdi. Bundan sonra Norton, Bostonda General Hospital da bir genel cerrahi müdahalesi sırasında metodun değerini ispatladı.1847'de Simpson kloroform ile ilk anestez