Albarran, Böbrek ve prostat ameliyatlarını ilk kez gerçekleştiren Fransız mucit operatör doktoru ve bilgin (Grande 1860-Paris 1912) Öğreniminden sonra doktorluk branşını seçti. Zekası ve becerikliliği sayesinde kısa zamanda başarı gösterdi. İdrar yolları kürsüsünde görev aldıktan sonra dünyada ilk kez böbrek ve prostat ameliyatlarını gerçekleştirdi. Üroloji ilminin kurucularından sayılan Albarran kürsü başkanı iken öldü.


Name:	indir (1).jpg 
Views:	781 
Size:	8,4 KB (Kilobyte) 
ID:	44802