Canlı vücudunda meydana gelen hayatsal faliyetlerin tümüne metabolizma denir . Yapım yıkım ve dönüşüm reaksiyonları metabolizmayı oluşturur . Anabolizma ve katabolizma reaksiyonları olarak ikiye ayrılır .


Anabolizma reaksiyonları ( Yapım, özümleme , asimilasyon biyosentez reaksiyonları ) : Canlıların vücudunda gerçekleşen yapım ( birleştirme ) reaksiyonlarıdır .

Metabolizma Nedir Nasıl Çalışır ?


Anabolik reaksiyonlara örnekler .

Metabolizma Nedir Nasıl Çalışır ? 1


Katabolizma reaksiyonları ( Yıkım reaksiyonları , disimilasyon , yadımlama , analiz reaksiyonları ) : Canlı vücudunda meydana gelen yıkım reaksiyonlarıdır .

Katabolik reaksiyonlara örnekler :

Metabolizma Nedir Nasıl Çalışır ? 2

-Büyüme döneminde anabolizma katabolizmadan daha fazladır .
-Yetişkinlik döneminde anabolizma katabolizma olayları birbiriyle dengelidir.
-Yaşlılıkta katabolizma anabolizmadan daha fazladır .

Metabolizma Nedir Nasıl Çalışır ? 3

Bazal Metabolizma : Tam dinlenme halinde , psikolojik ve fizikokimyasal diğer uyaranlardan uzak ,18- 20 Cº oda sıcaklığında ; yemekten 12, 18 saat sonra belirlenen metabolizmaya bazal metabolizma denir .

Metabolizmayı Etkileyen Faktörler :


- Vücut yüzeyi artıkça bazal metabolizma artar.


- Yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlar.


- Vücut ısısı artıkça metabolizma artar.

- Çevre ısısı düştükçe metabolizma artar .