Doğa olayları, maddeleri sürükleyerek, aşındırarak ve parçalayarak yeryüzünü şekillendirir.

Yağmur, sel, akarsu, rüzgâr, buzlanma, deprem, gece-gündüz ve mevsimlerdeki sıcaklık değişimleri gibi doğal olaylar, maddelerin değişimine neden olur.

Doğa Olaylarının Madde Üzerindeki Etkisi


-Rüzgârlar, kum taneciklerini ve toprak parçacıklarını taşırlar. Böylece, kum tanecikleri ve toprak parçacıkları yer değiştirir. Bu sırada kum tanecikleri ve toprak parçaları kayalara çarparak onların aşınmalarına neden olurlar. Bu aşınma ile önemli değişiklikler doğurabilirler. Örneğin; Peribacaları, rüzgârların ve yağmur sularının kayaları uzun yıllar boyunca aşındırması sonucu oluşmuştur.


Ayrıca rüzgâr toprağı toz halinde sürekli taşıyacak erozyona neden olur. Verimli toprakları götürüler.

Şiddetli rüzgârlar kasırga ve hortum oluşturarak önemli zararlara yol açabilir.

-Doğa olaylarının birisi de depremdir. Depremler, şiddetli sarsıntı sonucunda çevremizde istemediğimiz değişimleri çok çabuk oluştururlar. Volkanlarda zamanla faaliyete geçerek çevreyi değiştiren etmen olarak rol oynar.

-Sıcaklık değişimi de doğadaki değişimi nedenlerinden birisidir. Sıcaklıkların ani düşmesi Yağan yağmur suları toprak ve kayaçlar arasındaki boşluklara dolar. Gündüz sıcak olan hava, gece aniden soğuyunca kayaçların arasındaki su donar. Donan su, kayacın parçalanmasına neden olur. Bunun sonucunda da toprak oluşur. Büyük ve sert kayaçların bu yolla parçalanması yıllar sürer. Bir başka deyişle, ani sıcaklık değişimi kayaların parçalanmasına ve toprağın oluşmasına neden olur.

-Akarsular, kayaların aşınmasına ve parçalanmasına neden olur. Kıyılarındaki taşı ve toprağı kopararak da o yerin şeklini değiştirir. Ayrıca çok uzun yıllar sonra vadileri oluştururlar.

Doğa Olaylarının Madde Üzerindeki Etkisi 1


-Su, aktığı yerleri aşındırması nedeniyle toprağın, kayaların ve çakılların yer değiştirmesine neden olur. Yağışlar sel sularına dönüşürler ve önüne gelen taş, toprak ve daha birçok maddeyi sürüklerler. Sürüklenme sonucu bu maddelerin çarptığı her şey aşınır ve çevre zarar görür.

-Buzullar da yeryüzünün şekillenmesinde etkilidir. Büyük kar ve buz kütleleri kutup bölgelerinde ya da dağların tepelerinde buzulları oluşturmaktadır. Buzullar da akarsular ve rüzgârlar gibi aşındırma ve biriktirme yaparak yeryüzünü şekillendirir. Buzullar hareket ederken kopardıkları taş ve toprakları beraberinde sürükler.


Doğa Olaylarının Madde Üzerindeki Etkisi 2