Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar çok küçük parçalara ayrılıp dağılması olayına çözünme denir.

Bir maddenin, sıvı içinde eşit biçimde dağılarak oluşturduğu karışıma çözelti denir.

Çözeltilerin iki bileşeni vardır. Bu iki bileşenden fazla olanına çözücü, az olanına çözünen denir. Çözünme sonucunda oluşan maddeye çözelti denir.

Çözeltiler de bir karışımdır. Çözeltilerin çoğu sıvıdır fakat katı ve gaz çözeltiler de vardır.

Çözünme ve Çözelti Nedir?


Çayın içine attığımız şekeri karıştırdığımızda, çay içindeki şeker taneciklerini göremeyiz. Şeker, çayın içinde çözünmüştür yani çayı çayın içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılarak çayın her yerine dağılmıştır. Bu durumda şekerli çay çözeltidir. Şeker, çay içinde çözünmüş, çay ise şekeri çözmüştür.


Çözeltiler de karşımlar gibi saf madde değildir. En az iki maddenin karıştırılmasıyla oluşur.

Çözeltiler de aslında karışımdır. Çözeltiler her yerde eşit dağılırlar. Eşit miktarda dağılım olmazsa karışım olurlar. Çözelti olmazlar.

Örneğin: Şekerli sudaki maddeler her yerde eşit miktarda dağıldıklarından çözeltidir. Kumlu su, biber- tuz, unlu-su her yerde eşit miktarda dağılmadıklarından karışım haldedir. Deterjanlar suda iyi çözünür. Su bulaşık yıkarken deterjanı çözer, bulaşıkları öyle yıkarız.