Gaz alış verişinin denetimi omurilik soğanı ve beyindeki solunum merkezleri tarafından gerçekleştirilir.Metabolik faaliyetlerin hızlı olduğu dönemde (koşma,çeşitli egzersizlikler vb) dokularda dolayısıyla da kanda karbon dioksit miktarı artar.


Kandaki karbondioksitin çoğu alyuvarlarda su ile birleşerek karbonik asidi oluşturur.Böylece kandaki asitlik artar.Bu durum solunum merkezini etkiler ve soluk alıp verme hızlanır.Karbon dioksit miktarının azalmasıyla kan pH 'sının düzenlenmesi yani homeostasi sağlanmış olur.Ayrıca adrenalin ve tiroksin hormonları metabolizma hızını artırdığı için solunum hızının artmasında rol alır.

İnsanlarda Gaz Alışverişinin  Denetlenmesi