Karbondioksitin çok az bir kısmı ( %5-7) kan plazmasında çözünmüş halde taşınır.Çoğunluğu ise alyuvarlara girer.Alyuvarlarda bir kısmı hemoglobinle birleşerek karboksihemoglobin (HbCo2) oluşturur ve bu şekilde taşınır ( %15-20). Karbondioksitin büyük bir kısmı (%73-80) ise su ile birleşerek karbonik asidi oluşturur.Bu tepkime karbonik anhidraz enzimi yardımıyla gerçekleşir.


Karbondioksitin Kanla Taşınması Nasıl Gerçekleşir?

H iyonu geçici olarak hemoglobin tarafından tutulur.Bikarbonat iyonları ise alyuvarlardan difüzyonla plazmaya geçerek taşınır.Kanda gerçekleşen bu reaksiyonlar sayesinde karbondioksitin çoğu bikarbonat iyonları şeklinde taşınır.

Karbondioksitin Kanla Taşınması Nasıl Gerçekleşir? 1


Karbon dioksitçe zengin kan önce kalbe,kalptende akciğerlere ulaşır.Akciğer kılcallarında kan plazmasındaki bikarbonat iyonları yeniden alyuvarlara girerek burada hemoglobinden ayrılan hidrojen iyonlarıyla birleşir ve tekrar karbonik asidi oluşturur.

Karbondioksitin Kanla Taşınması Nasıl Gerçekleşir? 2


Soluk alırken alveol boşluğunda karbon dioksit derişimi kandakine göre düşüktür.Bu farklılık nedeniyle karbon dioksit önce alyuvarlardan kan plazmasına,sonra difüzyonla akciğer alveollerine geçer.Karbon dioksit buradan soluk vermeyle dışarı atı-lır.Karbondioksitin alveol boşluğuna geçmesiyle kan pH’sı yükselir yani asitlik azalır.Bu durum hemoglobinin oksijene ilgisi arttırır.Böylece alveollerden kana geçen oksijen,hemoglobine kolayca bağlanır.Karbondioksitin Kanla Taşınması Nasıl Gerçekleşir? 3


Karbondioksitin Kanla Taşınması Nasıl Gerçekleşir? 4