Kanda solunum gazlarını taşıyan,protein ve metal iyonlarımızdan oluşan solunum pigmentleri bulunur.Solunum pigmentlerine sahip olan canlılarda kan renklidir.Bu pigmentler oksijen ve karbondioksit ile kolayca birleşip ayrılabildiğinden kanın solunum gazlarını tutma ve taşıma kapasitesini artırır.Kan karbondioksit ve oksijen taşıma kapasitesi çok yüksek bir dokudur.Örneğin hemoglobin havadan altı kat daha fazla oksijen tutma kapasitesine sahiptir.


Canlıların bir çoğunda;hemoglobin, hemosiyanin, klorokrüorin,hemoeritin gibi farklı pigmentler bulunur.Trake solunumu yapan hayvanlarda ise solunum pigmenti bulunmaz. Bu nedenle kanları renksizdir.Solunum gazları trakelerle taşınır.

Solunum Gazlarının Taşınması


Solunum pigmentleri bazı canlıların kan hücreleri içinde,bazı canlıların ise kan plazmasında bulunur.Örneğin hemoglobin omurgasızlarda plazmada;bütün omurgalılarda ise alyuvarlarda bulunur.İnsanlarda bir alyuvarda yaklaşık 280 milyon hemoglobin molekülü vardır.Bu durum kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır.Oksijen hemoglobinle taşınmamış olsaydı vücudumuzdaki kan miktarının 75 kat daha fazla olması veya 75 kat daha hızlı akması gerekirdi.Solunum Gazlarının Taşınması 1