Diyafram kası ve kaburgalar arası kaslar gevşer.Bu sırada diyafram kası göğüs boşluğuna doğru kubbeleşir.Kaburgalar arası kaslar gevşediğinde kaburgaların uçları aşağıya doğru iner,göğüs boşluğunun hacmi azalır.Akciğerlerdeki hava basıncı atmosfer basıncının üzerine çıktığı için akciğerlerde sıkışan hava dışarı verilir.Bu olaya da soluk verme denir.


Soluk verme sadece göğüs boşluğunun hacminin azalmasına bağlı gerçekleşmez.Aynı zamanda akciğerlerin geri yaylanma basıncının da etkisi vardır.Bu basınç,akciğerlerin yapısındaki elastik lifler etkisiyle ve pleura boşluğunda ki sıvı tabakasının oluşturduğu yüzey gerilimiyle sağlanır.Soluk verme,enerji harcanmadan gerçekle-şen pasif bir olaydır.

Soluk Verme Nasıl Gerçekleşir?