Diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılır.Diyafram düzleşir ve kaburgaların uçları yukarı kalkar.Bu durumda göğüs boşluğunun hacmi artar.Akciğerlerdeki hava basıncı atmosfer basıncının altına düştüğünden dışarıdaki hava akciğerlere dolar.Bu olaya soluk alma denir.


Böylece alveollerdeki oksijen yoğunluğu artar.Oksijen,alveolleri saran kılcal damarlardan difüzyonla kana geçerken kandaki karbon dioksit alveollere geçer.Soluk alma olayında enerji harcanır.

Soluk Alma Nasıl Gerçekleşir?