Disk yüzeyinde, manyetik yük taşıyabilen ve her biri bir mıknatıs gibi, bir kuzey ve bir de güney kutbuna sahip olan, zerrecikler mevcuttur. Bu zerrecikler rastgele dağılmış durumdadırlar.

Manyetik kafa, bu zerreciklerden oluşan çok küçük bir grubun yükünü, yani kuzey ve güney kutuplarının yerlerini değiştirebilir.

Demir parçacıklarının bilgi olarak organize edilmesi için, diskin üzerinde askıda duran yazma/okuma kafasına sarılmış bobin telinin içinden elektrik akımı geçirilir.

Sabit Diske Bilgi YazmaDemir parçacıkları manyetize edilir ve pozitif kutuplar yazma/okuma kafasının negatif kutbu etrafında, negatif kutuplar ise yazma/okuma kafasının pozitif kutbu etrafında toplanır.

Manyetize olmuş parçacıklardan dönen disk üzerinde hizaya sokulmuş bir bant oluşturulduktan sonra ikinci bir bant oluşturulur.

Aynı yönde bulunan iki bant “0” değerli biti, zıt yönde dizilmiş iki bant ise “1” değerli biti oluşturur.

Bantlardaki sıralamayı değiştirmek için bobindeki akım yönü değiştirilir.