Sabit diskler kendilerine erişim sağlanılan teknolojiyle anılırlar. Bu teknolojiler günümüz itibariyle şu şekildedir:

-ATA (IDE-EIDE),

-Serial ATA,

-SCSI,

-SAS,

-FireWire,

-USB

-Fiber Channel.

Sabit Disk Çeşitleri ve Temel Özellikleri


IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE, bilgisayarlarda harddisk ve CD-ROM gibi depolama aygıtlarıyla bilgisayar arasında veri iletişimi gerçekleştiren bir standartdır.

IDE teknolojisinin kullanıldığı farklı çeşitleri mevcuttur(paralel ATA (PATA), IDE, ATAPI ve UDMA).

IDE standardının yalnızca 46 cm'ye kadar kablo uzunluğuna izin vermesinden dolayı çoğunlukla kişisel bilgisayarlarda dahili olarak kullanılmaktadır.

Dünden Bugüne IDE

IDE standardının ardından 1994 yılında EIDE (Enhanced IDE) standardı duyuruldu. IDE standardında 528MB'a kadar veri okunabilirken,EIDE teknolojisiyle bu sınır 8.4 GB'a çıkartılmıştır.

İlk nesil IDE sürücülerinde, kullanılan PIO (Programmed Input/Output) tekniğinde bilgilerin MIB tarafından okunması gerekmekteydi. Bu sebeple IDE sabit diskler yavaş kalıyordu. Ancak DMA (Direct Memeory Access) teknolojisi ile birlikte bu yavaşlık ortadan kalktı.

DMA (Direct Memory Access) (Doğrudan Bellek Erişimi)

IDE teknolojisinde, sabit diskten okunan bilgi MİB üzerinden RAM'a kaydediliyordu. Bu da zaman kaybına sebep oluyordu.

DMA sayesinde CPU baypas edilerek doğrudan RAM'e bilgi yazılabiliyor.

Ultra DMA ise sistem saatinin her hareketinde 2 defa bilgi göndererek DMA nın hızını ikiye katlamaktadır.

Sabit Disk Çeşitleri ve Temel Özellikleri 1


Eski nesil CHS adresleme tekniğinden LBA adresleme tekniğine geçişle birlikte ATA sürücülerinin kullanılabilir kapasiteleri 504 MB'tan 137 GB'a kadar yükseltilmiştir.İlerleyen yıllarla birlikte LBA adreslemesi 28 bitten 48 bite yükseltilerek kullanılabilir disk sürücüsü teorik olarak 144PB(PetaByte) seviyesine çıkartılmıştır.Ancak günümüz işletim sistemlerinin mevcut dosyalama sistemleri nedeniyle 2TB'dan daha büyük disk sürücülerinin kullanılabilmesi söz konusu değildir.

SCSI

SCSI teknolojisi sabit disk sürücülerinde, kaset sürücülerinde, optik sürücülerde, yazıcı ve tarayıcı gibi harici çıkış cihazlarında da yaygın olarak kullanılan bir standarttır.SCSI teknolojisi, cihaz bağımsızlığı sağlama ilkesiyle geliştirilmiştir. Bu durum, SCSI teknolojisinin teorik olarak her cihazda kullanılabilmesi anlamına gelir.

SCSI ve ATA Karşılaştırması

SCSI sabit diskler, ATA disk sürücülerine göre daha yüksek RPM değerlerinde üretilmektedir.SCSI sabit diskler, nispeten server (sunucu) uygulamalarına yönelik geliştirildiği için önbellekleri (cache) daha büyüktür.SCSI sabit diskler, aynı anda birden fazla komutu işleyebilir. ATA'da aynı andayalnızca tek komut işletilebilir. SATA ise birden fazla komut işletilebilir duruma gelinmiştir.SCSI sabit disklere, tek bir hat üzerinde, ATA'ya kıyasla çok daha fazla cihaz bağlanabilir.

SCSI sabit diskler için kontrol kartı gerektirir.

SCSI sabit disklerin Kablo uzunluğu daha fazladır.

SCSI kontrol kartı kendisine bağlı tüm cihazları MİB' ne ek yük getirmeden kontrol edebilir.

Bir SCSI zincirindeki tüm cihazlar aynı anda çalışabilme özelliğine sahiptir. SCSI teknolojisi daha pahalıdır.

SAS (Serial Attached SCSI):

- SCSI'nin şu ana kadar anlatılan tüm versiyonları paralel veri iletimi gerçekleştirirken bu versiyonda seri iletim yapılmaktadır.

- Veri iletimi 160 MBps' den 3 GBps'ye çıkartılmıştır.

- Her bir SAS portu 128 adet cihaz desteğine sahiptir.

SERIAL ATA

Paralel olan ATA' nın alt yapısını kullanarak seri iletişim ileçalışan bir teknolojidir.

Önceleri bilgisayarın içinde kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Ancak daha sonraları harici (external) SATA versiyonu da (eSATA) üretilerek USB disklere alternatif olmuştur.

USB harddisklerden daha hızlıdır ancak harici elektrikgerekmesi dezajantajıdır.

-SATA1, SATA2 ve SATA3 olmak üzere 3 versiyonu çıkmıştır.Bu versiyonların hızları :

- SATA 1: 150MBps

- SATA2 : 300 MBps

- SATA3 : 600 MBps

SATA teknolojisinde Master/Slave ayarı ortadan kalkmıştır. Çünkü her cihaz ayrı kablolarla bağlanmak zorundadır.

SATA teknolojiisi kullanılarak özellikle sunucu bilgisayarlarda kullanılan RAID sistemlerde yüksek performans elde edilmiştir.

RAID: Çok sayıda cihazın aynı kanal üzerinden bir biriyle haberleşmesini sağlayan teknolojidir.