OSI modelinde 7 katmanlı bir yapı kullanılmıştır. Bu model ile katmanların işlevlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaylaşmış, farklı donanım ve yazılım ürünlerinin birbirleriyle uyumlu çalışması sağlanmış, katmanlar arası iş birliği, görev paylaşımı, problem çözümü gibi kolaylıklar gelmiştir. OSI başvuru modelinde her bir katmana atanan görevler şöyledir:


OSI Modeli Nedir ? - OSI Modeli Katmanları


- Uygulama Katmanı (application layer)

Kullanıcıya en yakın, en üstteki katmandır. Kullanıcının yazılımlar yardımıyla çalıştığı katmandır.


- Sunuş Katmanı (presentation layer)


Uygulama katmanından gelen bilgileri anlaşılan ortak bir dile, ortak bir formata çevirir.


- Oturum Katmanı (session layer)


Haberleşecek bilgisayarların “Oturum” adı verilen özel bir bağlantı kurmalarını sağlayan katmandır.


- Ulaşım Katmanı (transport layer)


Bu katman nakil edilecek verinin bozulmadan güvenli bir şekilde hedefe ulaştırılmasını sağlar.


- Ağ Katmanı (network layer)


Veri paketlerinin yönlendirildiği, fiziksel adreslerin işlendiği, trafik kontrolünün yapıldığı katmandır. Yönlendiriciler bu katmanda çalışır.


- Veri bağı Katmanı (data link layer)


İletilen ve alınan veri paketlerinin doğru bir şekilde inşa edilip edilmediğini kontrol eder.


- Fiziksel Katman (physical layer)


Fiziksel katman verinin kablo üzerinde alacağı fiziksel yapıyı tanımlar.